آهویی که به کفتار چشمک میزنه

لیاقت نداره سایه شیر بالاسرش باشه ..!

*****

کپشن آهو

چه کرده‌ای که منِ تیز چنگِ،چشم دریده

میان این همه آهو،دلِ شکار ندارم…

*****

استوری آهو

حالا که پر از درد و هیاهو شده است

شاید که دچار کفر گیسو شده است

ای عشق بگو : گرسنگی را چه کند؟

شیری که اسیر چشم آهو شده است..!

 

*****

مجله کپشن

به چمنزار بیا

به چمنزار بزرگ

و صدایم کن ، از پشت نفس های گل ابریشم

همچنان آهو که جفتش را

پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند

و کبوترهای معصوم

مجله استوری

از بلندی برج سپید خود

به زمین می نگرند….

*****

هر سیه چشمی چو آهو کِی کند ما را شکار ؟

چشم لیلی دیده ما را ، غرورِ دیگرست ……

*****

اے مالڪ قلبم

چون صید بہ دام تو بہ هر لحظہ شڪارم

اے طرفہ نگارم

ازدورے صیاد دگر تاب ندارم

رفتہ ست قرارم

چون آهوے گم گشتہ بہ هر سو دوانم

تا دام در آغوش نگیرم نگرانم

 

*****

بیچاره آهویی که صید پنجه ی شیری است

بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی…

*****

گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی؟…

*****

یا امام رضا (ع)

در گوشه ای ز صحن و سرا جا بده مرا

آیا دلم کم از دل آهو

شکسته است..

*****

استوری صبح بخیر

ضامن که رضا باشد

من آهوی دربندم…

آقا بطلب حتما

کم می کند از دردم…!

*****

استوری خلاقیت

بپوش نیم ساعت دیگه میام دنبالت

رو باید جز معجزه ها قرار داد چون..

یه کوالای خسته رو تبدیل میکنه به یه غزال تیز پا