کپشن باختن

بنظرم باخت اصلی ما اونجا بود که

واسه ترس از دست دادن کسایی که

دوسشون داشتیم

خودمونو تغییر دادیم.

*****

‏تنها یک چیز است که

دسترسی به امید را غیرممکن می‌سازد:

ترس از باخت…!

*****

نقطه باخت هر آدمى زمانیه که دیگه

خودش رو دوست نداشته باشه …

*****

حماقت بزرگی است که

آدمی برای برنده شدن در بیرون،

در درون ببازد

*****

زندگی مثل بوکس میمونه

 

زمین بخوری نمیبازی

بلند نشی میبازی

*****

اگه قراره ببازی

یه جوری بباز که دشمنت برنده نشه

*****

دوس داشتنتو بهش نگی

یکی دیگه این کار رو میکنه

و تو بازی نکرده باختی

*****

باختنی وجود نداره،

بعضی وقتا میبری، بعضی وقتا یاد میگیری.

*****

خیلی چیزاتو نباید بقیه ببینن

مثل باخت مثل حال بدیات.

اون چیزایی که باید بقیه ببینن

بُردته، خوشاحالیته، خندته.

متن در مورد باختن

گاهی برای برنده شدن

دست به کارهایی می‌زنیم که

با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است

در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم

*****

زندگانی برد و باخت

زندگــی با بُـــرد از دست دادن است

اصل این معنـــی یقین با زادن است

گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست

زندگانی گاه برپاد و گاهی افتادن است

*****

برنده ها بر “بردن ” تمرکز می کنند،

بازنده ها بر “برنده ها” تمرکز می کنند…

*****

‏از ترس باختن نصف فرصتای زندگیمون از دست رفت