کپشن مرام

مرام فقط مرام گاو،

چون نگفت من گفت ما…

*****

رفیق فقط کلاغ

نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش…

*****

معرفت فقط معرفت کرم

نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

*****

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم

ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم

از زشتى کردار دگر خسته شدیم

محتاج دو پیمانه مى معرفتیم…

*****

فرقی نمیکند

دوست مجازی باشی

یا دوستی در دنیای واقعی

 

همین که با معرفت باشی

کافیه

*****

سلام ای بی وفا ای بی مروت

سلام ای ساز گیتار محبت

سلام کردم نگی تو بی وفایی

وگرنه ما که عاشقیم بی مروت!

*****

علم بهتر است یا ثروت؟

باور کنید هیچکدام

فقط ذره ای معرفت !

*****

تو کلاس آئین نامه سرهنگه پرسید:

کی می‌دونه کجا دور زدن ممنوعه؟

یکی دستشو بلند کرد و گفت: ” تو رفاقت ”!

متن در مورد مرام

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستان

از درد هیچ عشقی نسوزم

به سلامتی تمای رفیق‌های بامرام

*****

بیخیال عطر های گرانبها

 

آدم باید

بوی معرفت بدهد..

*****

در شکار معرفت با عشق پیمان بسته ایم

در میان عاشقان ما عاشق دل خسته ایم

در جواب بی وفایی، مهربانی کرده ایم

مهربانی را به رسم معرفت طی کرده ایم

*****

سلامتی همه رفیقایی که کوه جلو مرامشون خم میشه…

*****

سی سال بود که میگفتم

خدایا چنین کن و چنین ده ؛

چون بـه معرفت رسیدم

گفتم الهی تو مرا باش

و هر چه می‌خواهی کن …