انواع تعبیر خواب بنا چیست؟تعبیر خواب دیدن بنا در خواب چیست؟تعبیر خواب بنا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب دیدن بنا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

هنگامی که خواب می بینید دوست دارید بلافاصله تعبیر آن را بدانید به همین دلیل ممکن است به کتاب های تعبیر خواب مراجعه کنید و یا خوابتان را پیش افراد نا آگاه بازگو کنید که این کار اصلا توصیه نمی شود زیرا اکثرا اولین تعبیری که از یک خواب می شود تحقق می یابد.در قسمت زیر تعبیر خواب ساختمان را قرار داده ایم.دیدن بنا در خواب آرزو و آمال است.می توانید تعبیر خواب بنا ما را در سایت تبخا بخوانید.

انواع تعبیر خواب بنا

تعبیر خواب بنا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.

تعبیر خواب دیدن بنا در خواب

تعبیر خواب دیدن بنا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.


حتما بخوانید » تعبیر خواب برق چیست؟


بانک جامع تعبیر خواب