کپشن تعطیلات

میدونین چرا پنگوئنا بی سوادن؟

چون همش برف میاد مدرسشون تعطیله

*****

زنم تولدش چند روز دیگه س هم گل فروشی ها

تعطیلن هم طلافروشی ها خدایا شکرت

*****

اصلا زمستون و پاییز باید تعطیل باشه

با لیوان چایی یا قهوه

کنار پنجره بشینی و هوای ابری رو تماشا کنی ..

 

*****

به یاد تعطیلات رفته از دست

غم و غصه کنارم همسفر شد

*****

افراد کل هفته را منتظر جمعه خواهند بود کل سال را منتظر

تابستان و تعطیلاتش کل زندگی را منتظر شادی.

*****

تنها دلیلی که ما از دیگران در خصوص اینکه

 

چگونه تعطیلات آخر هفته خود را گذرانده اند

سوال می کنیم این است که ما نیز میخواهیم

در مورد تعطیلات آخر هفته خود صحبت کنیم.

 

*****

بدون تعطیلات آخر هفته، هفته کجا باید برود؟

*****

می خواهید بدانید من آخر هفته چکار می کنم؟

یک روز در تعطیلات آخر هفته از خواب بیدار می شوم

هیچ جایی نمیروم و هیچ کاری نیز انجام نمی دهم

*****

روز جمعه مانند یک کلید عمل می کند به طوری

که تعطیلات آخر هفته را برای همه باز می کند

 

*****

آخرش روزای تعطیل به خاطر نبودنِ

رفیق پایه، زخم بستر میگیریم

*****

روزهای تعطیل سخت تر میگذرند! چون میدانم

وقت داری به من بیندیشی، اما نمی اندیشی

*****

از روزای تعطیل بدم میاد

از روزای کاری هم بدم میاد

شب خوبه هی بخوابی فقط

*****

روزای تعطیل بیشتر احساس خوشبختی می کنم

چون صبح که بیدار میشم ظهره

*****

به نظرم چیزی که بعد از یک تعطیلات طولانی نیازه

یه تعطیلات طولانی دیگه ست

*****

تعطیلات تابستان را چگونه گذرانده اید ؟

 ما نگذراندیم ، خودش گذشت