کپشن لاکچری کوتاه انگلیسی

Life is full of surprises
زندگی پر از شگفتی و سورپرایزه

*****

If not me, who? If not now, when?
اگه من نه پس چه کسی؟ اگه حالا نه پس کی؟

*****

Who am I? I have not found the answer yet
من چه کسی هستم؟ هنوز جواب این سوال رو پیدا نکردم!

*****

متن انگلیسی خاص

To be the best, you must be able to handle the worst
برای این که بهترین باشی باید بدترین ها را تحمل کنی

 

*****

کپشن انگیزشی اینستاگرام

جملات کوتاه لاکچری انگلیسی برای اینستاگرام

I’m saying yes to new adventures
من به ماجراهای جدید بله می گم!

*****

It’s a lovely life
این یه زندگی دوست داشتنیه

*****

کپشن لاکچری انگلیسی

 

Your body hears everything your mind says; stay positive!
بدنت هر آن چه ذهنت می گوید را می شنود، مثبت بیندیش!

*****

جملات تک خطی انگلیسی

Let life surprise you
بگذار زندگی غافلگیرت کند

*****

Elegance is a kind of beauty that never fades
طراوت نوعی زیبایی است که هرگز محو نمی شود

*****

 

Attitude and class will always be my first preference
شخصیت و کلاس همیشه اولویت اول من است

*****

If you don’t have a smile, I’ll give you one of mine
اگر لبخند نداری یکی از لبخندهایم را به تو خواهم بخشید

*****

Stay a mystery
یک راز بمان

*****

کپشن زیبا و خاص برای اینستاگرام

Real beauty is to be true to oneself
زیبایی واقعی این است که با خودمان صادق باشیم

 

*****

Smile, it confuses people
لبخند بزن … این کار مردم را گیج می کند

*****

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است

*****

Simplicity is the key to brilliance
سادگی کلید درخشندگی است

*****

جملات انگلیسی با ترجمه برای اینستاگرام

There is power in beauty
قدرت در زیبایی است

*****

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

*****

There’s always a wild side to an innocent face
همیشه یه بُعد وحشی در یک چهره بی گناه وجود داره

*****

Hope is the heartbeat of the soul
امید ضربان قلب روح است

*****
This profile belongs to a lost soul
این پروفایل متعلق به یه روح گمشده است

*****

I am never alone because loneliness is always by my side
هیچ وقت تنها نیستم چون تنهایی همیشه کنارم است

*****

Every picture tells a story
هر تصویر رازی می گوید

*****

Life won’t get easier. You just have to get stronger
زندگی آسان تر نخواهد شد، بلکه تو مجبوری قوی تر شوی

*****

Go where you feel most alive
به جایی برو که بیشترین احساس زنده بودن را در آن جا داری

*****

The day you decide to love yourself is the day you’ll conquer the world
روزی که تصمیم می گیری خودت را دوست داشته باشی روزی است که دنیا را تسخیر خواهی کرد

*****

Living is easy with your eyes closed
زندگی کردن با چشمان بسته آسان است

*****

Don’t just exist; live!
فقط وجود نداشته باش … زندگی کن!

*****

Being happy never goes out of style
شاد بودن هرگز از مد نمی افته

*****

Don’t sit like rock. Work like a clock!
مثل سنگ یک جا ننشین، مثل ساعت کار کن!

*****

You only live once
تو تنها یک بار زندگی می کنی

*****

Be the type of person that you want to meet
از آن دسته آدم هایی باش که دوست داری خودت آن ها را ملاقات کنی

*****

Sunsets are proof that endings can be beautiful too
غروب خورشید گواه این است که پایان ها نیز می توانند زیبا باشند

*****

کپشن های لاکچری و کوتاه

Smiling has always been easier than explaining why you’re sad
لبخند زدن همیشه ساده تر از توضیح دادن دلیل ناراحتی ات است

*****

Beautiful things don’t ask for attention
چیزهای زیبا به دنبال جلب توجه نیستند

*****

A smile is one of the prettiest things one can wear
لبخند یکی از زیباترین چیزهایی است که می توان به تن کرد

*****

Style is a reflection of your attitude and personality
استایل، بازتابی از نگرش و شخصیت شماست

*****

I’m still wearing the smile you gave me
هنوز همون لبخندی رو دارم که تو بهم دادی

*****

Being single doesn’t mean I’m always available
تنها بودن به این معنی نیست که همیشه در دسترس هستم

*****

Love me or hate me, I’m still gonna shine
چه دوستم داشته باشی یا از من متنفر باشی من همچنان خواهم درخشید

*****

Warning: “You might fall in love with me.”
هشدار: “ممکن است عاشق من شوید”

*****

Look into my eyes, and you’ll find love
به چشمانم نگاه کن، عشق را پیدا خواهی کرد

*****

متن انگلیسی

Sometimes, you don’t need a caption. The picture says it all!
گاهی اوقات نیازی به توضیح دادن نداری، تصویر گویای همه چیز است!

*****

Before you judge me, make sure you are perfect
قبل از این که من را قضاوت کنی مطمئن شو که خودت کامل هستی!

*****

Shine bright like a diamond
همچون الماس درخشان بدرخش