تعبیر خواب پاره چیست؟تعبیر خواب پاره کردن لباس با قیچی چیست؟تعبیر خواب پارگی پشت لباس چیست؟تعبیر خواب پاره بودن شلوار در خواب چیست؟تعبیر خواب پاره شدن یقه چیست؟تعبیر خواب پاره کردن کاغذ چیست؟تعبیر خواب اگر ببینید سگی لباستان را پاره کرده چیست؟تعبیر خواب پاره شدن لباسهای تزیینی چیست؟انواع تعبیر خواب پاره چیست؟تعبیر خواب پاره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پاره کردن به روایت امام جعفر صادق چیست؟تعبیر خواب پارگی پشت لباس از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب پاره به روایت دانیال نبی چیست؟تعبیر خواب پاره شدن یقه به روایت جابر مغربی چیست؟تعبیر خواب پاره کردن کاغذ از نظر لیلا برایت چیست؟تعبیر خواب پاره شدن لباسهای تزیینی به روایت شیخ طوسی چیست؟تعبیر خواب پاره بودن شلوار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی چیست؟تعبیر خواب اگر ببینید سگی لباستان را پاره کرده به روایت محمدبن سیرین چیست؟

در ادامه پاسخی جامع به این سوالات خواهیم داد،همراه تبخا باشید.

در واقع زمانی که چشم های خود را می بندید و وارد حالت ناهوشیاری می شوید، برخی عملکردها در بدن به درستی انجام نمی شود و خطر این مسئله در برخی افراد بالا و ممکن است منجر به مرگ فرد در خواب شود.بخش عمده خواب همیشه به عنوان یک فعالیت مجهول در نظر گرفته می شود که بدن به خودی خود آن را انجام می دهد. در متن زیر تعبیر خواب پاره را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پاره ما را در سایت تبخا بخوانید.

تعبیر خواب پاره

تعبیر خواب پاره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. یخه پاره به شما بی احترامی می شود.

تعبیر خواب پاره کردن لباس با قیچی

تعبیر خواب پاره کردن به روایت امام جعفر صادق

پاره کردن لباس با قیچی در خواب یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد

تعبیر خواب پارگی پشت لباس

تعبیر خواب پارگی پشت لباس از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد.

انواع تعبیر خواب پاره

تعبیر خواب پاره به روایت دانیال نبی

پارگی پوشاک در خواب ۷ وجه را شمرده است: دین پاک. توانگری. عز و جاه منفعت عیش خوش. عمل. عدل.

تعبیر خواب پاره شدن یقه

تعبیر خواب پاره شدن یقه به روایت جابر مغربی

اگر کسی خواب ببینید بالاترین قسمت لباسش که در اینجا منظور یقه است پاره میشود دلیل بر اینکه آبروی او برزید اگر یقه لباسش را در اثر دعوا و یا بحث گاره کننده به او تهمت میزنند و اگر بدون مشاجره و خود به خود یقه لباس پاره شود دلیل بر از دست رفتن مقداری از مال وی ثروت باشد.

تعبیر خواب پاره کردن کاغذ

تعبیر خواب پاره کردن کاغذ از نظر لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که کاغذی را پاره می‌کنید، یعنی باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری انجام دهید، پاره کردن نامه در خواب نشانه‌ی شنیدن خبر ناگوار است.

تعبیر خواب پاره شدن لباسهای تزیینی

تعبیر خواب پاره شدن لباسهای تزیینی به روایت شیخ طوسی

پاره شدن و نابودی لباس های تزیینی مانند لباس مهمانی و یا لباس عروس دلیل بر خراب شدن و یا تهمت زدن در اثر کینه و حسادت است.

تعبیر خواب پاره بودن شلوار در خواب

تعبیر خواب پاره بودن شلوار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می کنند. اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار می شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. اگر ریسمان را پاره کردید زیان مالی می بینید.

تعبیر خواب اگر ببینید سگی لباستان را پاره کرده

تعبیر خواب اگر ببینید سگی لباستان را پاره کرده به روایت محمدبن سیرین

اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،


حتما بخوانید » تعبیر خواب بوسه چیست؟


ساعد نیوز