و افتخار پاییز این است که

برگ ها را

زیر پاهای تو پهن میکند …

کوروش نامی

*****

کپشن افتخار

متهمم؛

به دوست داشتنت

به این جرم افتخار می کنم

و به فراموش نکردنت……

آرزویم این است که مجازاتم

حبسِ ابد در گردشِ خونِ تو باشد…

*****

استوری افتخار

بهترین راه زندگی پرافتخار در این دنیا آنست که

همان چیزی باشیم که وانمود می کنیم هستیم…

*****

با کسی رابطه احساسی برقرار کن که

نه تنها افتخار میکنه تو رو داره

شعر افتخار

بلکه حاضره

هر ریسکی رو بکنه که فقط کنار تو باشه!…

 

*****

مجله کپشن

بی ارزشترین نوعِ افتخار،

افتخار به داشتن ویژگی‌هایی است که خود

انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد

مثلِ چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و..

از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید..

مثل: انسانیت، مهربانی، گذشت، صداقت و..

آدمی را آدمیت لازم است

عود را گر بو نباشد هیزم است…

*****

مجله استوری

 از تو تشکر می کنم که واژه نگرانی را از فرهنگ لغات من حذف کردی

و خوشبختی را جایگزین آن کردی

نیمه گمشده ام من به داشتن تو افتخار میکنم

*****

باید به خودت افتخار کنی برای اینکه

هنوز هم برای تسلیم نشدن تلاش می‌کنی .

*****

متن بیو ناب

مجله اینترنتی

بگرد دنبالِ کسی که همه جا تورو کنارش نگه میداره

و با افتخار تورو معرفی میکنه،

نه کسی که به بهانه های مختلف تورو قایم میکنه

و بهت حس “آشغال بودن” میده ..

*****

می دانستی که من یک گوهر گرانبها در زندگی ام دارم

که هیچ کس مشابه آن را ندارد

و فقط برای من است؟

آن گوهر بی نظیر تو هستی عزیزم

پس در کنارم بمان

و دلیل زندگی من باش.

داشتنت بزرگ ترین افتخار زندگی من است.

*****

استوری زمستانی

به قلبم افتخار میکنم!..

بازی داده شده..

سوخته..

شکسته..

امّا هنوزم کار میکنه….

*****

یادداشتی برای خودم:

کاری میکنم بهم افتخار کنی.