کپشن انگلیسی

I keep my personal life

quiet, so don’t think you know me

you only know what

I allow you to

من زندگی شخصی ام رو

آروم و بی صدا نگه میدارم پس فکر نکن

که من رو میشناسی

تو فقط چیزهایی میدونی که من اجازه ی دونستنش رو میدم


Slander

is the last effort of weak people

غیبت

آخرین سلاح مردم ضعیف است


Never be ashamed of

yourself because everyone

is unique for his/her

own behaviours

هیچ وقت از خودت بودن خجالت نکش

‏چون هر کسی با اخلاقیات و رفتار خودشه

که منحصر به فردِ


متن انگلیسی کوتاه زیبا

If people pay rights of each other

and fulfill requirements of the poor

they will enjoy a good and satisfactory life

اگر مردم به حقوق یکدیگر احترام بگذارند

و نیاز فقرا را برآورند

از یک زندگی لذت بخش بهره خواهند برد


.A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out

یک دوست واقعی کسی هست که وقتی می‌آید تمام دنیا از پیشت رفته باشند.


.Enjoy what you do not despair with the wish of what you do not have

لذت آنچه را که داری با آرزوی آنچه که نداری خراب نکن.

متن استوری انگلیسی


Believing everybody is dangerous

believing nobody is very dangerous

همه را باور کردن، خطرناک است

اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است

آبراهام لینکلن


Everyone thinks of changing the world

but no one thinks of changing himself

هر کس به فکر تغییر جهان است

اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست

لئو تولستوی


جملات انگلیسی آموزنده کوتاه

Don’t compare yourself with anyone in this world

If you do so

you are insulting yourself

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید

در این صورت

به خودتان توهین کرده‌ اید


.If Not For The Depths Of Pain, We’d Never Know The Heights Of Joy

اگه عمق درد نبود، ما هیچوقت بالاترین لذت را نمی‌فهمیدیم


I believe that people change, they might love you one day ago, and wake up feeling the opposite. one day you’re surrounded with lots of people and you’re alone, so you have to figure it out how to enjoy and love your own company

من معتقدم که آدم‌ها تغییر می‌کنند، شاید یک روز دوستت داشته باشند و روز دیگر با حس مخالف از خواب بیدار شوند، روزی می‌‌‌‌‌‌‌‌آید که دورت پر از آدم هست ولی تو تنها هستی، پس باید با این کنار بیایی و ببینی که چطور می‌‌توانی از تنهاییت لذت ببری و خودت را دوست داشته باشی.


.The truth is that if someone doesn’t have pretty face, you don’t get them the chance to show their pretty inside

حقیقت این است که اگر کسی زیبایی ظاهری نداشته باشد، این فرصت را به او نمی‌دهید که زیبایی باطنی‌اش را به شما نشان دهد.


.The cave you fear to enter holds the treasure you seek

غاری که از ورود به آن می‌هراسید، همان گنجى را در بردارد که به دنبالش هستید.


.Inside every person you know there is a person you don’t know

در درون هر کسى که می‌شناسید، انسانی نهفته است که نمی‌شناسید.


.All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don’t worry, they can’t  last long either

همه چیز در زندگی موقتی است. اگر خوب پیش می‌رود از آن لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می‌رود نگران نباش، هیچ کدام نمی‌تواند برای همیشه دوام داشته باشد.


.Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success

هر فرد موفق یک داستان ملال‌آور دارد. هر داستان ملال‌آور یک پایان موفق دارد. رنج را بپذیر و خود را برای موفقیت آماده کن.


.Facts do not cease to exist because they are ignored

حقایق با نادیده گرفتن از بین نمی‌روند.


.Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too

فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده‌هایش مرا خواب کرد. وقتی چشم گشودم، امروز هم گذشته بود.


.Don’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee

اسرار خودت را به دیگران مگو، زیرا سینه‌ای که در حفظ اسرار خود به ستوه آید از دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد…