کپشن قیچی

هرکی از زندگی من حذف شده

قیچی رو خودش دستم داده

*****

درسته امسال بین بوس دومـ و سومـ گیر نکردیم

ولی موقع دست دادن با همه یه دور سنگ کاغذ قیچی بازی کردیم ..

*****

هر زنی

لا به لای موهایش

مردی را پنهان کرده است

هر وقت یک زن را قیچی به دست دیدی

بدان ، عزادار مردیست

که موهایش را شانه میزد …

*****

آنقدر دعا کردم

تا پرنده شدم

اما حالا که این همه راه را

به سوی تو پَر زده ام

 

تو قیچی بدست

در پرچین نشسته ای

غافل از اینکه من

تو را بیشتر از پَرهایم دوست دارم.

*****

موهایم را نه رنگ کرده ام نه کوتاه.

حالا هزار قیچی، دندان تیز کرده اند

برای موهایم.

مرا که می شناسی…

سرم برود عهدم نمی رود.

*****

امروز…

قیچی را برداشتم

و پایان دادم به تمام دلخوشی هایم!

موهایی را…

که فقط باد نوازش میکند

باید چید

*****

سنگ.کاغذ.قیچی بازی میکردیم باهم…

من سنگ اوردم با کاغذ مچاله ام کرد…

کاغذ اوردم او قیچی اورد.بریدم!!

قیچی اوردم سنگ اورد منو شکست!

و اینگونه مرا له کردو برید و شکست!!!

متن در مورد قیچی

“دوست داشتن”

حکایتِ کاموا هاست…اگر قیچیِ محبتت،

نخی را اشتباهی چید،

شک نکن از آن به بعد، از هر جا شروع کنی،

رشته ات یکجا دوباره قطع می شود…!

*****

قیچی، کاغذ را می‌بُرد

سنگ، قیچی را خُورد می‌کند

کاغذ، سنگ را می‌بلعد …!

و این است داستان زندگی ما

داستانِ عوض‌هایی که گِله ندارد

#تُ مرا می‌شکنی

من دیگری را

و دیگری #تُ را …!

*****

کاش زندگیمان مثل

” سنگ،کاغذ،قیچی” بود.

و تمامش شوخی ای بود با یک پایان شیرین چه می دانستیم که حال

با ما مثل سنگ برخورد می‌کنند

*****

زن‌ها نمی‌گویند “دوستت ندارم”

اما وقتی کسی کوچ کند از دلشان ،

بافتنی می‌بافند در عوض بافتن گیسوهایشان.

اگر کسی کوچ کند ، ناخن‌هایشان را کوتاه می‌کنند،

موهایشان را قیچی.

*****

دنیا کاردستی نیمه کاره کودکیه

که همیشه قیچی رو

به چسب ترجیح میده

*****

بال و پر کبوتر را قیچی میکنند،

در قفس را باز میکنند و بعد به او آسمان تعارف میکنند…

بعضی، اینگونه به آدم لطف میکنند!