به باران سپرده ام
وقت آمدنت
هوای کوچه را داشته باشد
گوشم به زنگِ در است
مبادا آهسته بیایی!


باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم؟
نیک بنگر!
چه تفاوت دارد . . .


نَــیـــا بــــاران ! …
زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست…!


شـما را بیــــــــــــــشتر
آدم هـایِ غمگـینِ دوست داشتـنی
در میـان شما کسـی هـست
کـه با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری
قـرار داشـته بــاشد ؟


 کپشن باران

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان
ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند.


بارون که می بارد باز با ترانه یا باز بی ترانه
من عاشق تر گریه میکنم و رو به آسمان فریاد میزنم
دوستت دارم


مثل یک جریان موسیقی
مث یک باران پاییزی
ناگهانی بودنت را عشق است


استوری باران

عکس نوشته باران

اگر می دونستی چقدر دوستت دارم
برای اومدنت بارون رو بهانه نمی کردی
رنگین کمان من


فصل باران است بارانی شویم
از درون جوشیم و طوفانی شویم
بوی خاک و بوی نمناک چمن
کیف دارد زیر باران تر شدن
در تمام قطره ها تکثیر شو
زیر باران خدا تطهیر شو

 


شست باران
همه‌ ی کوچه خیابان ‌ها را
پس چرا مانده غمت
بر دل بارانی من..؟


 

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل
خوب است
مثل همین باران بی سوال
که هی مےبارد


متن احساسی باران

دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند…
امروز عجیب
بی واژه
بی حصار…
می خواهمت..


دلتنگِ تواز راه
به روزی دیگر
می رسم
به ساعتی دیگر
خیابانی دیگر
خزانی دیگر
باران ِ کماکان ِ من
در انتظار ِ هر چه ایستاده باشم
تویی
که آغاز می شوی
و به هر کجا که رسیده باشم
از تو ست
که تَرَم
یاور مهدی پور


یعنی تو هم باران را میبینی و انقدر بیخیالی؟
دلت می آید کنارم نباشی؟
این باران
این آهنگها
این ترافیک
این من
همه و همه تو را میخواهد …
علی قاضی نظام


ابرها فرشتگانی شاعر و احساساتی اند
با پیراهن سپید
وقتی زنی با بغض به آسمان نگاه می کند
دست جمعی گریه می کنند
باران صدای دلداری فرشته هاست
به زنان خسته ی زمین …
دنیا غلامی


چقدر این دوست داشتن های بی دلیل
خوب است
مثل همین باران بی سوال
که هی مےبارد …
سید علی صالحی


حکایت باران بی امان است
این گونه که من
دوستت می‌دارم
شوریده‌ وار و پریشان باریدن
بر خزه‌ ها و خیزاب‌ ها
به بی‌ راهه و راه‌ ها تاختن
بی‌ تاب، بی‌قرار
دریایی جستن
و به سنگچین باغ بسته دری سر نهادن
و تو را به یاد آوردن
حکایت بارانی بی‌ قرار است
این گونه که من دوستت می‌ دارم

استوری عقل

استوری رنگین کمان

استوری خلوت