صبح …

خورشید با نگاه دلرباى تو طلوع میکند

و صبح بخیرهایت

همیشه گرما بخش است

مثل چاى تازه دم

صبحت زیبا جانم…

*****

صبح ها

خورشید بیدارم میکند

تا با هم

دنبال تو بگردیم

درکدام مغرب آرمیده ای که

در هیچ مشرقی

طلوع نمیکنی….

*****

خورشید هر روز

طلوع میکند

 

در کشاکش ابر و آفتاب…

اما تو در هر

حالتی از آسمان

گرم می تابی…

داغ می نوازی…

و پر نور میکنی

دنیای من را!

 

*****

صبح،آغاز عشق است

آسمان خورشید را در آغوش می‌گیرد،

من تو را : )

*****

من دورَت نمیزنم،

دورَت میگردم،

مثل پروانه دورِ شمع..

مثل زمین دورِ خورشید..

مثل من دور ماه..

دورِ دنیا..

دور #تُ ..

*****

زندگیتو با زندگیه دیگران مقایسه نکن،

ماه و خورشید هردو به موقش میدرخشن …

 

*****

هنگامی که مُردم

تکه یخی بر روی خاکم بگذارید

هر روزه بعد از طلوع آفتاب

تا با آب شدنش روی خاکم

گمان کنم

کسی که من به یادش بودم

به یادم گریه می‌ کند

*****

استوری سنگین

عشق تو انتظار را به من آموخت

و من سال‌ هاست منتظر کسی هستم

که خورشید هر صبح از چشم‌ های او طلوع می‌ کند

*****

استوری پست کپشن

هر صبح

همه چیز می‌ تواند از نو شروع شود

آفتاب تنها به این دلیل

طلوع می‌ کند

*****

در جیب هایت یک مشت امید بریز…

از چوب لباسی چند رویا بردار…

روی گلدان زندگی ات آبی بپاش، و کفش همت بپوش….

باقی درست خواهد شد…

خدا هست…

طلوع خورشید هست…

امید هست…

*****

طلوع خورشید بود که به من یاد داد

که گاهی زیبایی فقط برای چند ثانیه دوام دارد

و غروب خورشید بود که به من نشان داد

فقط باید صبر کرد تا دوباره تمامش را تجربه کرد

کپشن برای خودم زندگی میکنم

کپشن تبریز

کپشن جشن دندونی