متن بیو خاص واتساپ

می توانید برای بخش بیو واتساپ از جمله های کوتاه و زیبای خاص استفاده کنید که در ادامه برگزیده ای از این متن ها را می خوانید.

اگر مشکلی پیش آمد ، با آنها پیش نروید.


شاید من از آنچه فکر می کنم قویتر باشم.


من لبخند می زنم چون نمی دانم چه خبر است.


متن تک خطی بیو واتساپ

رویاهای خود را دنبال کنید.


شاد بودن هرگز از مد نمی افتد.


زندگی برای احساسات بد خیلی کوتاه است.


این نمایه متعلق به یک روح گمشده است.


اگر اعتماد به نفس دارید ، زیبا هستید.


مانند الماس بدرخشید.


جملات ویژه بیو برای واتساپ

من مثل تو زیبا نیستم من مثل خودم زیبا هستم


 بگذارید زندگی شما را غافلگیر کند.


آفتاب روزی خواهد تابید


زندگی پر از شگفتی ها است.


همیشه لبخند بزنید.


زندگی بدون اشتباه مانند ، آموزش بدون کتاب است


متن عاشقانه برای بیو

لبخند بزن ، دنیا نیز لبخند خواهد زد.


عشق به خانواده و تحسین دوستان بسیار مهمتر از ثروت و امتیاز است.


وقت طلاست عاقلانه صرف کنید.


فقط به یاد داشته باشید که شما تنها نیستید.


لبخند ساختگی می تواند یک میلیون اشک را پنهان کند.


متن زیبا برای بیو واتساپ

عشق محدودیتی ندارد.


 دنیا آن چیزی نیست که به نظر می رسد.


من آن رودخانه زیبایی هستم که هنگام طغیان سونامی بزرگی به راه می اندازم


 زندگی بسیار کوتاه است و نمی توان آن را برای نفرت از دیگران تلف کرد.


هیچ کس همیشه مشغول نیست. این فقط به عدد شما در لیست اولویت آنها بستگی دارد.


تنها تفاوت یک روز خوب و یک روز بد در نگرش شماست.

کپشن نصیحت

کپشن شازده کوچولو

کپشن زمستانی